samuel sacher

Sachera se može kontaktirati preko sljedećih institucija:

HDS - Hrvatsko društvo skladatelja
Berislavićeva 9, 10 000 Zagreb
tel: 00385 1 4872 370
fax: 00385 1 4872 372
e-mail: info@hds.hr

HGU - Hrvatska glazbena unija
Ivana Broza 8a, 10 000 Zagreb
tel: 00385 1 3668 227
fax: 00385 1 3668 216
e-mail: hgu@hgu.hr

IDM music
Berislavićeva 12, 10 000 Zagreb
tel: 00385 1 4818 298
fax: 00385 1 4818 299
e-mail: info@idmmusic.com